rujukan peperiksaan ptd 2014
Rating: 5

Contoh Soalan exam PTD m41

Rujukan Peperiksaan Online Pegawai Tadbir Diplomatik M41 ini LENGKAP dengan:

# Contoh Soalan Peperiksaan Online Pegawai Tadbir Diplomatik M41
# Nota Peperiksaan Online Pegawai Tadbir Diplomatik M41
# Panduan Peperiksaan Online Pegawai Tadbir Diplomatik M41
# Macam-macam lagi..

Rujukan Peperiksaan Online Pegawai Tadbir Diplomatik M41  ini telah membantu ribuan calon Peperiksaan Online Pegawai Tadbir Diplomatik M41 sejak 2009.

Format Peperiksaan Online Pegawai Tadbir Diplomatik M41

Soalan-soalan yang diajukan dalam seksyen ini adalah berkenaan kemahiran logik, interpretasi dan analisis data serta konsep Matematik yang hanya merangkumi silibus SPM. Melalui pemerhatian yang dilakukan juga, kami cerakinkan soalan dalam seksyen B ini kepada 4 bahagian utama iaitu;

 • Penyelesaian Masalah
 • Menginterpretasi Data
 • Soalan Matematik
 • Pemerhatian dan Logik (lebih kurang IQ test)

Soalan peperiksaan pegawai Tadbir Diplomatik M41

Diantara Soalan Peperiksaan Pegawai Tadbir Diplomatik M41 yang bakal ditanya dalam Peperiksaan Online Pegawai Tadbir Diplomatik M41 pada 01/11/2014 seperti berikut:

1. Soalan pengetahuan am: Siapakah pemenang pingat Olimpik pertama buat Malaysia?
2. Soalan matematik: 87 (1+21) = ?
3. Soalan esei (Bahasa Melayu): E-Dagang kini merupakan salah satu salah bentuk perniagaan pilihan. Nyatakan kelebihan dan kekurangannya.
4. Soalan esei (Bahasa Inggeris): Petrol price increase. Discuss its impact towards nation.
5. Soalan daya menyelesaikan masalah: Semasa perlumbaan lumba lari, anda merupakan peserta terakhir. Tiba-tiba ada peserta lain yang memotong anda. Jadi apakah kedudukan anda sekarang?
6. Dalam acara Floria Putrajaya, seorang pekerja dibayar RM9 sejam. Waktu kerja ialah 8 jam setiap hari kecuali hari Sabtu yang bekerja dari jam 8 – 12 tengahari. Jika dia berehat pada hari Ahad, berapakah jumlah gajinya seminggu?

A. RM720
B. RM630
C. RM405
D. RM396

Jawapan : D

Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Tadbir Dan Diplomatik 2014

 1. Antara kenyataan berikut, yang manakan jawapan yang PALING TEPAT untuk menerangkan Sumber Manusia?
 1. Sekumpulan kakitangan dan pekerja yang berkhidmat dalam sesebuah jabatan, persatuan atau organisasi.
 2. Segolongan warganegara yang berkhidmat untuk mengendalikan bidang pekerjaan awam dan swasta.
 3. Sekelompok manusia yang bekerjasama untuk membangunkan sistem pentadbiran negara.
 4. Sepasukan staf dan ahli yang bekerja dalam sesebuah perniagaan.

 

 1. Di Malaysia, apakah contoh organisasi yang paling besar dan banyak mengendalikan Pengurusan Sumber Manusia?
 1. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
 2. Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia
 3. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam
 4. Kementerian Sumber Manusia

 

 1. Berikut adalah agensi kerajaan yang ditadbir oleh Kementerian Kewangan KECUALI
 1. Bank Negara Malaysia dan Bank Simpanan Nasional
 2. Bursa Saham Kuala Lumpur dan Suruhanjaya Sekuriti
 3. Lembaga Zakat Selangor dan Lembaga Tabung Haji
 4. Jabatan Akauntan Negara dan Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta

 

 1. Berikut adalah penyataan yang benar mengenai Bank Negara Malaysia KECUALI
 1. Mengekalkan kestabilan harga dan menyokong pertumbuhan.
 2. Mengeluarkan mata wang negara di samping menguruskan rizab antarabangsa negara.
 3. Memberikan nasihat berkaitan dengan dasar mikroekonomi dan pengurusan hutang negara.
 4. Berperanan untuk melaksanakan inisiatif bagi memperdalam dan mengukuhkan pasaran kewangan, termasuk pasaran pertukaran asing.

 

 1. Di antara fungsi Kementerian Dalam Negeri (KDN) ialah
 1. Memberi perkhidmatan profesional dan berkualiti dalam melindungi negara dan menjamin persekitaran yang selamat bagi masyarakat.
 2. Memastikan pengurusan daftar penduduk di negara ini teratur mengikut Perlembagaan negara.
 • Memastikan pengurusan pendaftaran pertubuhan serta persatuan-persatuan teratur mengikut undang-undang berkuat kuasa sedia ada.
 1. Mengawal selia dan menguatkuasakan aktiviti penerbitan dan pengedaran filem.
 1. I dan II
 2. I, II dan III
 3. II, III dan IV
 4. I, II, III dan IV

 

 1. Di antara berikut, yang manakah BUKAN agensi kerajaan di bawah Kementerian Dalam Negeri?
 1. Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Negara
 2. Jabatan Pertahanan Awam Malaysia
 3. Kastam Di Raja Malaysia
 4. Polis Di Raja Malaysia

tags : Rujukan Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M41, Contoh Soalan Exam Pegawai Tadbir Diplomatik Gred M41, Contoh Soalan Exam PTD, Tips exam ptd m41 Reviewed by Helmi Rahmy Update on Oktober 23 .

PENCARI KERJA

Lupa password? Register

PENCARI KERJA


Format dan panduan Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M41 akan dikirim via email


Nama Email